1993

Elettiin vuotta 1993. Suomi oli syvässä lamassa. Erityisesti rakennusala oli suurissa vaikeuksissa. Suuret rakennusalan yritykset karsivat omia toimintojaan ja ulkoistivat raudoitustyöt. Jatkaakseen raudoitusalalla, Pentti Laurilan oli ryhdyttävä yrittäjäksi. Juuri armeijasta päässyt veljenpoika Antti Laurila oli myös työn tarpeessa. Yhdessä päätettiin laittaa firma pystyyn. Penan Raudoitus Oy oli syntynyt.

Ensimmäiset vuodet raudoitustyöt tehtiin kahdestaan, kun omat kädet eivät enää riittäneet alettiin palkata työntekijöitä. Ensimmäinen kasvuloikka otettiin vuonna 1995 kun päästiin mukaan Oulun toisen paperikoneen rakentamiseen, Lumi 7-projektiin.

2000

Vuosituhannen vaihduttua yrityksen kasvu jatkui. Kasvua vauhditti 2000-luvun alussa vallinnut vilkas rakentamisen aika. Siirryttiin euroon, kaupungistuminen kiihtyi, rakennettiin paljon kerrostaloja ja kauppakeskuksia. Myös teollisuus investoi.

Vuoden 2008 finanssikriisi toi suuria haasteita koko toimialalle. Investoinnit hiipuivat, hinnat tippuivat ja kasvu muuttui laskuksi.

2010

Uudelle vuosikymmenelle tultaessa tuulivoimainvestoinnit lähtivät valtion tukitoimilla vauhdilla liikkeelle. Penan Raudoitus Oy oli ollut tuulivoimahankkeissa mukana jo 1990 luvulla ja pystyi nyt tarjoamaan osaamistaan asiakkailleen ensimmäisten joukossa. Yhtiö pääsikin hyvin mukaan hankkeisiin ja raudoitti valtaosan tuulivoimala perustuksista vuosina 2012-2017

Uusi vuosikymmen toi uutta kehitystä myös yhtiön perusliiketoimintaan. Kiinteä toimipiste Oulun Taka-Laanilassa mahdollisti harjateräksen varastomyynnin ja jatkojalostuksen entistä laajemmalle asiakaskunnalle. Nyt raudoitteet voitiin valmistaa nopeasti ja joustavasti sekä pieniin että suuriin tarpeisiin. Asiakkaat arvostivat joustavuutta ja selkeyttä, joita yrityksemme toteuttamat projektit tarjosivat. Hyvän palvelun lisäksi raudoitustöiden tilaajat huomasivat säästävänsä aikaa ja rahaa käyttämällä kokonaispalveluamme.

2020

Yhtiön toiminta kehittyi ja asiakaskunta laajeni, tilat kävivät ahtaiksi. Limingan Tupokseen moottoritien varteen valmistui uudet toimitilat, joihin muutimme vuoden 2019 lokakuussa. Teimme brändiuudistuksen sekä keskitimme ulkoisen näkyvyytemme Raudoitus.com -brändin alle.